KUS?
Paranduskelder Kastani 42

MILLAL?
9. detsember, 18:00 – 20:30

Kas su hinged kriiksuvad?!

Siis oled oodatud kõige esimesse Hingeparanduskohvikusse!

Kohvikus leiad võimaluse olla kuulatud ja märgatud! Me ei paku lahendusi, kuid oleme valmis Sind kuulama ja mõistma.
Hingeparanduskohvikus saad valida kahe võimaluse vahel, millest esimene on jutuajamine väikeses grupis ja teine on silmast silma vestlus, kus Sind kuulab ära üks toetav ja mõistev kuulaja.

Kohvikut viivad läbi Paranduskeldri eestvedajad ning Tartu Ülikooli infokorralduse ja sotsiaalse heaolu õppekava üliõpilased koos suhtlemis- ja koososkuste aine õppejõuga.

VAATA LÄHEMALT