Otsime projekti “Siin me oleme” raames partnerit, kes viiks septembri teisel nädalavahetusel (10 – 11. september 2022) läbi ürituse, kuhu kutsume oma sihtrühma – välismaalased kolmandatest riikidest- ja spordiklubid. Antud ürituse eesmärk on koolitada spordiklubisid, et spordiklubid sellel projekti viimasel üritusel sihtgrupilt otsevestlustes tagasisidet saaksid, sh ideid, kuidas ka edaspidi edukalt välismaist sihtgruppi kaasata aidates kaasa lõimumisele.

Vaja on koha peal läbi viia arutelusid (luua ühiselt uusi ideid, leida lahendusi jm), sh saada lisasisendit hilisemaks mõjuhindamiseks.
Teha kokkuvõtte saadud sisendist ja viia läbi mõjuhindamine (septembri keskpaigaks).

Üritus toimub 2 päeval (10. septembri lõuna kuni 11. septembri pärastlõuna) Varbla Puhkekeskuses.

PS. Pakkumisi ootame kuni 25.08.2022

Projekti „Siin me oleme“ viib ellu Tartu Rahvusvaheline maja /International House Tartu koos Tallinna Spordiliiduga.
Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.