Otsime projekti “Siin me oleme” raames mõjueksperti, kes nõustab projektimeeskonda fookusgrupi intervjuude läbiviimisel ja tulemuste analüüsimisel ning jooksalt mõjuhindamise läbiviimisel ning lisaks ka tegevuste ja ürituste elementide välja arendamist ja disaini.

Mõjueksperdi eesmärk on tagada, et projekti tegevused on tulemuslikult ja omavad positiivset ühiskondliku mõju.

Soovime, et mõjuekspert oleks töötanud varasemalt mittetulundusühingus/mittetulundusühingutes vähemalt 5 aastat, oleks kokku puutunud varasemalt nii mõjuhindamisega, kui ka fookusgruppide läbiviimisega eelneva töökogemuse käigus ning omaks vähemalt 3 aastat töökogemust pagulastele ja/või vähemate võimaluste uussisserändajatele suunatud projektides.

Projekt “Siin me oleme” toetab uussisserändajate lõimumist Eesti ühiskonda läbi erinevate sporditegevuste.

Kui soovid meie meeskonnaga liituda siis kirjuta või helista MTÜ Rahvusvahelise Maja juhatuse liikmele Anastasia Pertšjonokile: nastja@internationalhouse.ee, 5132891.

Projekti „Siin me oleme“ viib ellu Tartu Rahvusvaheline maja /International House Tartu koos Tallinna Spordiliiduga.
Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.