Ooame Ukrainast tulijaid liituma spordiprogrammiga, mis loob võimalusi kontaktide tekkeks uues kohas ja mille raames saab mh teatud mahus hüvitada spordiga seotud kulusid. https://www.internationalhouse.ee/uudised/spordiprogramm/

Pakume uussisserändajatest lastevanematele ka abi ja nõu laste haridusega seotud küsimustes, samuti nõu ja koolitusi Eesti koolide haridustöötajatele  (lapse kohanemise toetamine, konfliktsete teemade arutamine klassis, kaasaegsed õpikäsitlused teiskeelsete laste õpetamises jms). https://edu.internationalhouse.ee/