Rahvusvaheline Maja pakub abi uussisserändajate kohanemisel. Teenuse eesmärgiks on aidata välismaalt tulijatel ennast Eestis paika seada, võttes selliselt koormust inimestelt, kes sellega muidu tegelema peaksid (nt personalijuhid) ja uussisserändajalt endalt.

Meie kogemus näitab, et sisserändaja jaoks võib keeruliseks osutuda elamisloa taotlemine ja pikendamine, erinevad registreerumised (perearst, elukoha registreerimine, autolubade vahetamine), lepingute, arvete jms mõistmine, lastehoiu leidmine, teinekord aga ka võrgustiku leidmine endale või kaasatulevale pereliikmele.

Teenuse raames võtame enda peale kohanemisega seotud toimingute tegemise. Selleks on võimalik sõlmida kokkulepped, mis vastavad teie vajadustele:

  • Nt võib uussisserändaja pöörduda Rahvusvahelise Maja poole kõikide igapäevaelu toimimiseks lahendust vajavate küsimustega teatud perioodi jooksul (tavaliselt 1-3 kuu jooksul). Meiepoolne tugi võib olla nt sobiva perearsti leidmine ja patsiendinimekirja registreerimine, vajalik info edastamine arusaadaval moel (sobivas keeles / keeruliselt sõnastatud info lahtiseletamine), koos sisserändajaga vajalikku ametkonda minemine ja suhtluse tõlkimine, võimalike võrgustiku loomise võimaluse tuvastamine ja pakkumine jpm.
  • Teatud hulga konkreetsete probleemidega abistamine.