Tartu Rahvusvaheline Maja toetab teistest riikidest pärit inimesi, kes asuvad Tartusse elama ja inimesi, kes välismaalastega töötavad.

Tartu Rahvusvaheline Maja pakub infot ja kompetentsi, aga toimib kogukonnakeskusena, mis võimaldab välismaalt tulijal võimalust sõbralikus keskkonnas infot ja nõu saada, leida uusi kontakte, avastada Tartut ja Lõuna-Eestit või õppida eesti keelt.

Uussisserändajatega töötavatel praktikutel pakume võimalust saada  teadmisi sisserändajate päritolukultuuride kohta, otsida koos samast kultuurist pärit inimestega lahendust probleemidele või võimalust saada abi sisserändaja kohanemise toetamisel.

Oma tegevustes peame oluliseks läbipaistvust ja avatust ning järgime ka Vabaühenduste Liidu eetilise tegevuse põhimõtteid.

Siin on näha ka meie viimaste aastate majandusaruanded: 2022. aasta majandusaruanne Aruanne_80332868_1689492485, 2020 aasta majandusaruanne, 2018 majandusaasta aruanne, 2019 aasta majandusaruanne

Siin saab lugeda meie põhikirja, kus on kirjas meie eesmärk ja väärtused

Meeskond