Selgitame välja meie tegevuste mõju

Üks meie selle aasta eesmärkidest on välja mõelda, kuidas hinnata meie organisatsiooni ja tegevuste mõju. Et uues riigis kohanemine on niivõrd mitmekülgne ja asukohapõhine, oleme otsustanud luua täiesti uue mõju hindamise raamistiku, mis kombineerib antropoloogilisi uurimismeetodeid ja kvantitatiivseid indikaatoreid. 

Miks? 

Mõju hindamine annab meile täpsema arusaama sellest, millist tuge vajavad Eestisse sisserändajad end siin turvaliselt ja koduselt tundmiseks ja kuidas mõjutavad meie tegevused kohalikku kogukonda. 

Meie eesmärk on mõista:

  1. milline mõju on meie erinevat tüüpi tegevustel, ning
  2. kuidas muuta mõju hindamine meie töö rutiinseks osaks.

Mõjuhindamise arendamisel saame konsulteerime ka erinevate ekspertidega, et luua süsteem, mis on kohandatud täpselt meie organisatsioonile ja kohalikule kontekstile. 

Projekt algas detsembris 2021 ja lõpeb juulis 2023. Meie mõtteid ja peegeldusi mõju hindamise protsessist leiab “Mõju” alahelel.

Toetajad

Meie mõju hindamise projekti „Arenguhüpe mõjuhindamises“ toetab 25 000 euroga Sihtkapital Kodanikuühiskonna Sihtasutus (KÜSK), vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvooru raames.
Aitäh, et toetate meie ja teiste Eesti vabaühenduste võimekuse arengut!