KASULIK TEADA TÖÖS SISSERÄNDAJATEGA

Sisseränne Eestisse suureneb aasta aastalt. Eestisse elama asumise põhjused võivad olla töö või õpingud, perekonna ühendamine või sõdade eest põgenemine. Sisserändaja kohanemisel mängivad rolli nii inimese isiksus, kui ka erinevates kohtades elamise kogemus, rändemotivatsioon, kultuur, toetus ja paljud muud tegurid.

 


Tartusse tuleb

1000

SISSERÄNDAJAT AASTAS

Eestisse tulek: esimesed asjad

Kommunikatsioon ja keel

Kohanemine ja lõimumine

Tugistruktuurid ja -programmid

Koolile

KOHANEMISPROGRAMM

Uussisserändajate (kuni 5 aastat Eestis viibinud välismaalased) kohanemist toetatakse riigi poolt süstemaatiliselt alates 2015. aastast Siseministeeriumi algatusel läbi viidava kohanemisprogrammi raames.

Kohanemisprogrammi kõik moodulid on osalejatele tasuta ning sisserändaja saab ise valida, millistes moodulites soovib osaleda. Mooduleid viiakse läbi inglise ja vene keeles.

Rahvusvahelise kaitse saanutele on rahvusvahelise kaitse teemamoodulis osalemine kohustuslik. Rahvusvahelise kaitse saanute moodulit viiakse lisaks läbi ka araabia ja vajadusel prantsuse keeles.

WWW.SETTLEINESTONIA.EE

WELCOMING PROGRAM

VAJAD NÕU VÕI ABI?

VAATA MEIE TEENUSEID