Otsime oma meeskonda koolituskoordinatorit!

Kui sulle on oluline, et Eesti ühiskond oleks sidus ja konfliktivaba, siis tule meile tööle! Tartu Rahvusvaheline Maja ja JMK otsivad meeskonda koolituskoordinaatorit pagulastele mõeldud kultuuri- ja spordiprogrammi. Pakume täistöökohta pooleks aastaks (1.06.2019- 31.11.2019). Töökoht on kas Tallinn või Tartu (st võiksid elada ühes neist…

Eesti kultuuriprogramm ootab uusi osalejaid

Kas tahaksid rohkem teada inimestest, kes on Eestisse tulnud, jagada neil oma mõtteid Eesti kultuurist ja uurida, kui sarnased või erinevad on erinevad kultuurid? Tule kultuuriprogrammi vabatahtlikuks! Rahvusvahelise Maja kultuuriprogramm kestab 3 kuud ja annab võimaluse oma maailma avardada! Vabatahtlikud saavad käia endale sobivatel aegadel…

Otsime vabatahtlikke pagulaste sotsiaalsesse toitlustusettevõttesse

MTÜ Rahvusvaheline Maja otsib Tallinnas ja Tartus vabatahtlikke üheskoos pagulastega algatatud sotsiaalsesse ettevõttesse! Kui sa oled töötanud toitlustusega või õpid seda, tegeled kommunikatsiooniga või kui sulle meeldib üritusi korraldada, oled suurepärane kandidaat! Vastutasuks avastad uusi maitseid ja tutvud uute kultuuridega! Otsime vabatahtlikke, kes aitaksid: organiseerida pop-up…

Sisserändajate olukord Tartus

Tartus elavatest uussisserändajatest on ligikaudu 1/3 pärit Euroopa Liidu liikmesriikidest ja 2/3 moodustavad kolmandate riikide kodanikud.  Sisseränne Tartusse on traditsiooniliselt seotud ülikooliga, siiski tullakse ka tööle, pere taasühendamise raames jm. Peamiselt tulevad Tartusse kõrgharidust juba omavad uussisserändajad. Ingliskeelseid tuleb Tartu kõrgkoolidesse õppima rohkem kui venekeelseid,…

Kommunikatsioon ja keel

Tõhus kommunikatsioon on hea töö võti. See aitab vähendada ajakulu, vigu ja segadust. Teistest riikidest pärit töötajad kogevad tavaliselt ühel või teisel moel kommunikatsiooniprobleeme: mitte ainult ei oota neid ees uus keeleruum (isegi kui firma töökeel on inglise keel, on ümbritsev keskkond eestikeelne; samuti ei…

Praktikad uussisserändajate lõimimiseks KOV tasandil

AMIF2016-19 projekti ,,Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse” raames viis Rahvusvaheline Maja (tollal nimega Ethical Links) läbi koolitused Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit uussisserändajate kultuurilise tausta ja akulturatsiooni kohta, et soodustada lõimumist kohaliku omavalitsuse tasandil.