Köömen arenguhüpe!

Tartu Rahvusvahelise Maja sotsiaalne ettevõte Köömen on viimase aasta jooksul läbinud arenguhüppe. Oleme turule toonud mitmeid põnevaid teenusi, arendanud välja pagulastele suunatud arenguprogrammi ning toonud uusi toiduelamusi mitmesajale kliendile! Kuidas me seda kõike tegime? Meie tublid kokad, vabatahtlikud ja meeskonnaliikmed on need, kes kõik need…

Uued lapsed koolis: õppekava

Koolituse õppekeel on eesti keel. Kui üksikud koolitajad või teemad on muukeelsed, siis on juures tõlge. Kuna meie koolitused on tellimuskoolitused, võib õppekava muutuda vastavalt kooli vajadustele. Koolitajate tausta näed siin Koolituse lõpuks on koolitatavad omandanud: – teadmised seaduses sätestatud vastutusvaldkondadest uussisserändaja hariduse korraldamisel ning…

Eestisse saabumine

ELAMISLUBA JA REGISTREERIMINE EL kodanik peab registreerima end Eestis maksimaalselt 90 päeva möödudes – enda elukoha registreerimine Eesti rahvastikuregistrisse annab talle ka elamisõiguse. EL kodaniku elamisõigust tõendavaks dokumendiks on ID-kaart.Kolmanda riigi (st mitte EL riigi) kodanik, kellel on plaanis Eestisse elama asuda, peab pöörduma kas…