Rahvusvaheline Maja käivitab rahvusvahelise kaitse saajatele USA saatkonna toel keeleõppe töökohal. Miks?Keel on oluliseks teguriks töökoha leidmisel, eestikeeleses keskkonnas töötamine on aga abiks keele omandamisel. Täna on vähese keeleoskusega pagulastel – neil, kes ei oska ühtegi võõrkeelt peale oma emakeele – tööturul vähe võimalusi, sest…