Rahvusvaheline Maja käivitab rahvusvahelise kaitse saajatele USA saatkonna toel keeleõppe töökohal.

Miks?
Keel on oluliseks teguriks töökoha leidmisel, eestikeeleses keskkonnas töötamine on aga abiks keele omandamisel. Täna on vähese keeleoskusega pagulastel – neil, kes ei oska ühtegi võõrkeelt peale oma emakeele – tööturul vähe võimalusi, sest tööandjad pelgavad võtta tööle inimest, kellega suhtlemine on raskendatud. Ja teinekord kui võetaksegi, tekib arusaamatusi ja mõlemad osapooled on õnnetud. Tööturule jõudmine ja seal püsimine on aga samm üldisema integratsiooni poole.

Millal?
International House Tartu piloteerib ajavahemikus september 2019 – jaanuar 2020 eesti keele õpet, mis arvestab konkreetse töökoha vajadustega ja toetab nii rahvusvahelise kaitse saajat kui ka tööandjat.

Kuidas? Kes saab osaleda?
Kuna töökohtade vajadused on erinevad, on iga inimese keeleõpe individuaalne. Mis on aga ühist, on see, et peame kindlasti vähemalt mõned korrad töökohal kaasas käima, et kaardistada vajaminevat sõnavara. Seejärel jätkame keeleõpet juba väljaspool töökohta (või kui soovite, siis ka töökohal). Lisaks uurime töökoha reegleid ja norme ning kui tekivad arusaamatused uue töötaja või praktikandiga, arutame neid olukordi ka keeleõppes.

Oled tööandja, kes kaalub vähese keeleoskusega pagulase tööle võtmist, aga kahtled? Võta ühendust!

Oled eesti keele õpetaja, kes tahab aidata arendada metoodikat, kuidas õpetada eesti keelt väga praktiliselt ja sihipäraselt inimestega, kellega on minimaalselt vahenduskeelt? Anna endast märku!

Lisainfo: Nastja Pertsjonok
nastja@internationalhouse.ee
telefon: +372 51 32 891

Eesti keele õppe pilootprojekti toetab USA saatkond