Kohanemisprogramm uussisserändajatele (need, kes on kuni 5 aastat Eestis elanud ja kes ei ole veel osalenud)

Uussisserändajatele mõeldud kohanemisprogramm pakub tasuta eesti keele kursust kuni A1 tasemeni. Kui firmas on piisavat inimesi, võib kohanemisprogrammist uurida, kas oleks võimalik ka majasiseselt keeleõpet pakkuda!

Integratiooni Sihtasutuse kursused

Tasub uurida Integratsiooni Sihtasutuse (INSA) poolt läbi viidavaid kursuseid, millele saab registreeruda 2 korda aastas.  INSA kodulehelt leiab ka ülevaate erinevate linnade keeleõppe võimalustest.

Tartu keeltekoolid

Eesti keele praktiseerimine

Tartu Rahvusvaheline maja teeb eesti keele õhtuid algajatele ja edasijõudnutele, kummalegi grupile kord nädalas. Jooksvat infot saab FB lehelt

Tartu Linnaraamatukogus toimuvad kord kuus keelekohvikud, jooksvat infot saab FB lehelt.

Iseseisev keeleõpe
On olemas mitmed programmid iseseisvaks keeleõppeks, nt

  • Speakly (nulltasemest suhtlustasemeni), kus otsimisel saab kasutada sooduskoodi EV100, mis võimaldab programmi tasuta alla kasutada
  • Keeleklikk (algajatele)
  • Keeletee (edasijõudnutele)
  • Walk Talk