Tõhus kommunikatsioon on hea töö võti. See aitab vähendada ajakulu, vigu ja segadust. Teistest riikidest pärit töötajad kogevad tavaliselt ühel või teisel moel kommunikatsiooniprobleeme: mitte ainult ei oota neid ees uus keeleruum (isegi kui firma töökeel on inglise keel, on ümbritsev keskkond eestikeelne; samuti ei pruugi inglise keel olla ei töötaja ega tööandja emakeel), aga ka uus “operatsioonisüsteem”.

Uues kohas kommunikatsiooni täiuslik omandamine võtab aega. Mida saab teha tööandja?

Kui töökeel on inglise keel ja tahate suhtlust sujuvamaks muuta:

 • Keskenduge kõige olulisemale. Selleks, et töötaja ei mattuks infokuhja alla, prioritiseeri esimeses etapis infot, mis on töö mõistmiseks kõige olulisem.
 • Suhtluses osaleb alati vähemalt kaks inimest. On asjakohane oodata, et töötaja pingutab uue olukorra mõistmiseks, aga pea ka meeles, et see võtab aega! Mõistlik on öelda töötajale, kelle käest millist infot ta küsida saab ja kinnita, et küsimine on täiest loomulik.

Kui töökeeleks on eesti keel:

 • Kaalu võimalusi keeleõppeks ettevõtte sees. See suurendab osalemist, sageli võimaldab kohandada keeleõpet vastavalt firma vajadustele. Lisaks on sellel hea potentsiaal parandada üldiselt inimestevahelist suhtlust ja tugevdada töötajate sidet firmaga. Teatud juhtudel (nt. kui firmas on piisav arv keeleõpet vajavaid uussisserändajaid), on kohanemisprogrammi keeleõpet võimalik tellida ka ettevõttesse – võta kohanemisprogrammiga ühendust! Ka Tartu Rahvusvaheline Maja pakub keeleõppe võimalusi ettevõttes.

Tavalised eksiarusaamad

 • Kui inimene räägib tugeva aktsendiga, ei tähenda see veel seda, et ta keeleoskus on halb, ega ka seda, et ta oma tööga hakkama ei saa!
 • Kui inimene räägib keelt hästi, ei tähenda see automaatselt, et ta ka kultuuri nüansse hästi mõistab.
 • Eestis võib sageli juhtuda, et inimene tahab harjutada eesti keelt, ent inimesed ei malda oodata ja lähevad inglise keele peale üle. Julgusta inimesi firmas toetama töötajat, kes püüab eesti keelt selgeks saada!

Kommunikatsioon madala keelesokusega töötajatega

 • Räägi aeglaselt, tee pause ja püüa kasutada lihtsaid, levinud sõnu. Emakeelekõnelejatel on tavaliselt raske enda keelt kohandada, aga teadlik keelekasutus on väga suureks toeks töötajale!
 • Anna juhiseid selgelt, soovitavalt üks juhis korraga. Korda jutu lõpus üle võtmepunktid.
 • Pane olulised juhised kirja (kui inimene loeb ladina tähestikus). Ühelt poolt aitab see infot mõista ja kinnistada, teiselt poolt aitab see sageli ka kirjutajal sõnastust lihtsustada ja struktuureerida;
 • Küsimus “Kas said aru?” ei pruugi sind edasi aidata. Töötaja võib arvata, et sai (kuigi ei mõistnud) või soovida näida võimekana (ja häbeneda seda, et ta ei saanud aru). Paremaid tulemusi annab see, kui küsida: “Mida sa esimesena tegema hakkad?” “Mida sa teed, kui sule tekib küsimus või probleem?” või “Räägi mulle palun, mida sa pead tegema, vaatame, kas me saime kõik asjad paika”
 • Väljenda selgelt, kes mingit ülesannet täitma hakkab: me teeme, sina teed, teie teete (kes on “teie”, kes kahest inimesest vastutab)
 • Näita ette, kuidas mingit ülesannet teha ja siis palu töötajat see sinu nähes korrata.

Tartu keeleõppe võimalustest saad ülevaate siit.

Kommunikatsioon ei ole vaid keel – see on ka kehahoiak, silmakontakt jpm. Sinu uus töötaja ei pruugi aru saada, et uues riigis mingid asjad imelikud tunduvad. Ütle talle seda, nt võib öelda, et “Ma panen tähele, et kui sa istud (suhtled kellegagi vms), teed sa seda moel, mis võib inimestele võõrastav tunduda ja nad tõlgendavad seda negatiivselt. Mõtlesin, et ütlen sulle seda – sest äkki sa ei tea, siis saad otsustada, kas see on sinu jaoks probleem, et sinust võidakse valesti aru saada.”

Kui sul tekib küsimusi, küsi nõu, aitame heameelega!