AMIF2016-19 projekti ,,Parimad praktikad kolmandate riikide kodanike lõimimiseks kohalikesse omavalitsustesse” raames viis Rahvusvaheline Maja (tollal nimega Ethical Links) läbi koolitused Lähis-Idast ja Põhja-Aafrikast pärit uussisserändajate kultuurilise tausta ja akulturatsiooni kohta, et soodustada lõimumist kohaliku omavalitsuse tasandil.