Kristi Aria
Kristi on Tartu rahvusvahelise kooli looja ja pikaajaline direktor. Mitmekultuurilise klassiruumiga puutus Kristi esmakordselt kokku Narva eesti gümnaasumis õpetajana töötades. Ta on töötanud väga erineva kultuuritaustaga õpilaste ja nende peredega ligi kakskümmend aastat ning omab laialdast kogemust rändetaustaga laste lõimimisel kooli kultuuri- ja keelekeskkonda.
Kristi on olnud koolitaja Tartu Ülikoolis läbiviidud kursusetel “Kultuurid klassiruumis” ja “Uussisserändajate kohanemise toetamine koolis”. Samuti on ta osalenud haridusvaldkonna eksperdina rahvusvahelistes rändetaustaga laste haridust puudutavates ning õpetajaharidusega seotud projektides.

Eve Mägi
Eve on haridusvaldkonnas tegutsenud alates 2002.aastast erinevates rollides, sh õpetaja, õppekava arendaja, eksperdi, analüütiku, hindaja, koolitaja ja programmijuhina. Alates 2009. aastast töötab Eve mõttekojas Praxis (programmijuht/hariduspoliitika analüütik), panustades haridusse erineva tasandi poliitikakujundajatele ja praktikutele analüütilise toe pakkumise ja sisulise koostöö arendamise kaudu. Üldharidusvaldkonnas on Eve fookusteemadeks rändetaustaga õpilaste haridus ja õppekavaarendus. Praxise eksperdina on Eve aktiivselt osalenud rändetaustaga laste haridusega tegelevas rahvusvahelises võrgustiku SIRIUS töös ja koolitustegevuses, sh mitmete ülikooli ainekursuste ja täiendkoolituste loomisel ja ellu viimisel. Eve panustab oma teadmistega haridusvaldkonna materjalide ja koolituste väljatöötamisse. Eve on omandanud kaks teadusmagistri kraadi, esimese rahvusvahelise hariduse erialal USAs George Washingtoni Ülikoolis ja teise Tartu Ülikoolis koolikorralduse ja mentorluse erialal.