Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt56565/domeenid/www.internationalhouse.ee/htdocs/wp-includes/media.php on line 1675

Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt56565/domeenid/www.internationalhouse.ee/htdocs/wp-includes/media.php on line 1675

Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt56565/domeenid/www.internationalhouse.ee/htdocs/wp-includes/media.php on line 1675

Warning: Undefined array key "file" in /data01/virt56565/domeenid/www.internationalhouse.ee/htdocs/wp-includes/media.php on line 1675

Selleks, et toetada mitmekultuurilises klassis kõigi õpilaste kuuluvustunnet, võib olla oluline arutleda sellistel teemadel, nagu identiteet, stereotüübid ja ränne maailmas.

See õppematerjal on mõeldud kasutamiseks 7.- 12. klassis, ent tekstid ja harjutused on erineva raskusastmega ja mõned neist vajavad nooremates klassides kohandamist.

Materjal koosneb tekstidest, mis sobivad nii õpetajale endale antud teemadest tausta kujundamiseks kui ka õpilastele tutvumiseks ning harjutustest, mille juures on välja toodud harjutuse eesmärk, juhised harjutuse läbiviimiseks ning selleks vajaminev aeg.

Materjali eesmärgiks ei ole mitte niivõrd pelgalt infot või mõisteid pakkuda, vaid aidata õpetajal suunata õpilast ülalnimetatud teemade üle arutlema ja teemasid lahti mõtestama. Materjal sisaldab informatsiooni, mis aitab kaasa nii huvi tekitamisele kui ka tausta paremale mõistmisele.

STEREOTÜÜBID: Kuigi Eesti on de facto mitmekultuuriline ühiskond, on sisukad kontaktid erinevate kultuuritaustadega elanike vahel üsna kesised. Kuna eelarvamused kinnistuvad enam seal, kus inimestel ei ole võimalik nende paikapidavust kontrollida, on koolil suur roll eelarvamuste lahtimõtestamisel. Selles osas on juttu stereotüüpidest, identiteedist, grupikuuluvusest, rassismist, võõravihast ja võrdsetest võimalustest. Loe siit

ISLAMIMAAD/ARAABIA MAAD: see osa materjalist on keskendunud konkreetsemalt “islamimaade” ja “islamikultuuride” kontekstile. Muuhulgas kutsub materjal mõtisklema selle üle, mis üldse on “islamimaa” ja kas me saame rääkida üldistavalt islamimaadest ja -kultuuridest või on see sama meelevaldne üldnimetus kui “kristlik maa” või “kristlik kultuur”. Kasutades sõna “islamimaa” või “islamikultuur” anname vaikimisi mõista, nagu oleks moslemienamusega riikides elavate inimeste kogemused kujundatud ja struktureeritud ainult või eelkõige religiooni kaudu. Sarnaselt meiega on aga ka nende elus väga palju aspekte, mida ainuüksi religioon ei defineeri või mis jäävad väljapoole selle ulatust. Käesolev õppematerjal võimaldab heita pilgu sellele laiale teemaderingile, annab lühiülevaate araabia maadest ja Lähis-Idast ja kirjeldab levinumaid stereotüüpe. Loe siit

Sundränne ja pagulasteema üle arutatakse täna Eesti ühiskonnas palju, seetõttu on antud materjalis eraldi osa ka sellel teemal. Kuna meedias on eriti teemaks araabia maadest tulevad pagulased, võib antud teemat kombineerida ka araabia maade osaga. Sundrändest loe siit

Õppematerjali valmimist toetas EV Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.