Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised või peagi kooliealised lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevate kultuuritaustadega ja keeleoskusega.

International House Tartu pakub 2021. aastal koolitust rändelastega kokku puutuvatele haridustöötajatele (koolijuhid, õpetajad, tugispetsialistid, KOV haridusspetsialistid). Arutleme rändelapse õpetamise ja toetamise eripärade üle, käsitleme koostööd lapse, tema vanema(te), kooli ja kogukonna vahel. Koolitus koosneb järgmistest teemadest:

· Rändelaps tuleb kooli: esimesed sammud
· Rändelaps klassis: kuidas ta õpib?
· Vaimne tervis ja keskkond koolis;
· Kultuuriline kohanemine
· Kogukonna kaasamine.

Õppekava sisust loe lähemalt siin

Järgmine kursus algab 1. aprillil 2021,  veebi teel (Moodle keskkonnas) ning kestab kuni mai 2021 lõpuni (oleneb sh ka õppijast endast – veebiülesandeid on võimalik teha omas tempos, erandjuhul saame kursust pikendada jaanipäevani).

Reaalajas toimuvad veebiseminarid on aprillis (veebiseminari pikkuseks on kuni 3 akadeemilist tundi ning enamus neist on planeeritud aprilli koolivaheajale), muid ülesandeid saab lahendada endale sobival ajal. Osalejatele on koolitus tasuta.

Koolituse maht on 32 akadeemilist tundi ning selle läbinuile väljastame tõendi.

Koolitajateks on oma ala tippspetsialistid – hariduseksperdid, koolijuhid, psühholoogid, kogukonnamudeleid väljatöötavad teadlased ning pikaajalise sisserändajatega (sh pagulastega) töötamise kogemusega inimesed.

Ootame ühest koolist osalema vähemalt kolme koolipere liiget. Mida rohkem ühest koolist osalejaid on, seda kasulikumaks koolitus kujuneb.

Lisaküsimustega võib pöörduda Lilian Ariva poole: lilian@internationalhouse.ee, tel. 52 85734. Registreerumiseks saatke samal mailiaadressil osaleja nimi, e-posti aadress ja kooli nimi.

2020. viisime läbi koolitusi kolmes koolis, kus koos testime väljatöötatud programmi. Meie testkoolid olid Tallinna Vaba WaldorfkoolVaimastvere kool ja Tartu Descartes´i Kool.