Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised või peagi kooliealised lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevate kultuuritaustadega ja keeleoskusega.

International House Tartu pakub 2021. aastal koolitust rändelastega kokku puutuvatele haridustöötajatele (koolijuhid, õpetajad, tugispetsialistid, KOV haridusspetsialistid). Arutleme rändelapse õpetamise ja toetamise eripärade üle, käsitleme koostööd lapse, tema vanema(te), kooli ja kogukonna vahel. Koolitus koosneb järgmistest teemadest:

· Rändelaps tuleb kooli: esimesed sammud
· Rändelaps klassis: kuidas ta õpib?
· Vaimne tervis ja keskkond koolis;
· Kultuuriline kohanemine
· Kogukonna kaasamine.

Õppekava sisust loe lähemalt siin

Järgmine kursus algab augustis 2021 hübriidkoolitusena: osa asju saad teha veebi teel Moodle keskkonnas, millele lisaks on ka seminare. Moodle kursus avaneb 1.08.2021 ja sulgub 31.10.2021.

Reaalajas toimuvad kohustuslikke veebiseminare teeme augustis (veebiseminari pikkuseks on 1,5-3 tundi), muid ülesandeid saab lahendada endale sobival ajal. Osalejatele on koolitus tasuta.

Koolituse maht on 32 akadeemilist tundi ning selle läbinuile väljastame tõendi.

Koolitajateks on oma ala tippspetsialistid – hariduseksperdid, koolijuhid, psühholoogid, kogukonnamudeleid väljatöötavad teadlased ning pikaajalise sisserändajatega (sh pagulastega) töötamise kogemusega inimesed.

Ootame ühest koolist osalema vähemalt kolme koolipere liiget. Mida rohkem ühest koolist osalejaid on, seda kasulikumaks koolitus kujuneb.

Lisaküsimustega võib pöörduda Lilian Ariva poole: lilian@internationalhouse.ee, tel. 52 85734. Registreerumiseks saatke samal mailiaadressil osaleja nimi, e-posti aadress ja kooli nimi.

2020. viisime läbi koolitusi kolmes koolis, kus koos testime väljatöötatud programmi. Meie testkoolid olid Tallinna Vaba WaldorfkoolVaimastvere kool ja Tartu Descartes´i Kool.