Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised lapsed. Projekt “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine koolis” toetab haridusvaldkonnas uussisserändajatega töötavaid inimesi. Korraldame koolitusi koolipersonalile ja koostöös ekspertidega töötame välja materjale koolidele. Lisaks aitame uussisserändajatest lapsevanematel paremini mõista Eesti haridussüsteemi.

OTSIME PROJEKTIJUHTI
Sobid hästi meie meeskonda kui
* sulle on oluline, et Eesti ühiskond oleks sidus ja uussisserändajate
laste kohanemine koolides oleks sujuv;
* omad kogemust projektijuhtimise vallas, abiks tuleb ka kogemus
andragoogika valdkonnas
* oled kohusetundlik, korrektne ja pead tähtaegadest kinni

Eeliseks on ka see, kui sul on baasteadmised kohanemisest uues kultuuris, kultuuritundlikkusest, lõimumisest.

Projektijuhti otsime kuni 31.10.2021, täistööajaga. Palk on 1542 eur kuus (bruto). Meil ei ole oluline, et asuksid just Tartus, lihtsalt teistes linnades ei ole meil kontoripinda – siis pead olema valmis töötama kodukontorist.

Kandideerimiseks palun saada oma CV e-maili aadressile: info@internationalhouse.ee. Tähtaeg: 10.12.2020. Tööle saab asuda juba detsembris 2020.

Lisainfo: Nastja Pertsjonok
nastja@internationalhouse.ee
telefon: +372 51 32 891

————

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.