Kas kujutad ette, kui keeruline võib olla vaid araabia keelt oskaval pagulasel luua tutvussidemeid Eestis kohalike inimestega? Eriti veel, kui ta ei käi veel tööl, sest teda ei võeta vähese keeleoskuse tõttu? Eestisse on viimaste aastate jooksul saabunud pagulasi erinevatest piirkondadest, sh sellistest, mis on Eestist üsna erinevad. Nad püüavad alustada siin uut elu, ent uues kohas on paljud asjad arusaamatud.

Selleks, et kohanemine võimalikult ladusalt läheks, käivitasime pagulastele kultuuri- ja spordiprogrammi, mis kestab perioodil 2018-2019. Programm aitab Eestis rahvusvahelise kaitse saanutel täiskasvanud ja lastel mõista paremini Eesti kultuuri, harjutada eesti keelt ja leida endale võrgustikku tööväliste tegevuste kaudu.

Programm on kujundatud indiviidi vajadustest lähtuvalt ja meile on oluline, et pagulane oleks mõtestatult kaasatud igas etapis. Teeme koostööd Eesti kogukonna-, kultuuri- ja spordiühingutega, suur osa on ka vabatahtlikel, kes julgustavad pagulast ja toetavad tema osalemist. Tule vabatahtlikuks või kui sul on tuttav rahvusvahelise kaiste saaja, jaga infot ka temale!

Lisainfo saamiseks ja programmiga liitumiseks saada e-mail või helista:

Natalja, tel. 55901537, natalja@internationalhouse.ee
Dan, tel. 56950099, dan.prits@jmk.ee

Programmi viivad ellu Johannes Mihkelsoni Keskus ja Rahvusvaheline maja. Programmi kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.