Kui sulle on oluline, et Eesti ühiskond oleks sidus ja põhineks vastastikusel mõistmisel, siis tule meile tööle!

Tartu Rahvusvaheline Maja otsib oma meeskonda projektikoordinaatorit pagulastele mõeldud kultuuri- ja spordiprogrammi. Tööd pakume kuni 31.11.2019, täistööajaga. Töökoht on kas Tallinn või Tartu (st võiksid elada ühes neist kahes linnas), aga ole valmis ka mujal Eestis ringi liikuma!

Töö sisuks on korraldada erinevaid üritusi ja tegevusi, mille eesmärgiks on toetada välismaalaste (sh rahvusvahelise kaitse saajate ja pagulaste) osalemist Eesti kultuurielus ja viia kokku eri kultuuritaustaga inimesed, samal ajal kaasates ja koordineerides ka kohalikke vabatahtlike.

Mida ootame Sinult?

 • Oled kõrgharidusega, soovitavalt sotsiaal- või kultuurivaldkonnas
 • Tunned huvi rände- ja pagulasvaldkonna vastu
 • Sulle meeldib tegutseda mitmekultuurilises keskkonnas
 • Sul on kogemusi meeskonnajuhtimise ning projekti koordineerimisega
 • Oled algatusvõimeline, hea ajajuhtimisoskusega ning töös põhjalik

Tööülesanded:

 • Kultuuri ja spordi programmi tutvustamine pagulastele, usalduslike sidemete loomine pagulastega ning pagulaste toetamine programmis osalemiseks
 • Ürituste korraldamine eesmärgiga tuua kokku pagulased ja kohalikud elanikud
 • Pagulaste ja vabatahtlike kaasamine ürituste korraldamisse ning interaktiivsete meetmete rakendamine üritustel
 • Pagulaste kokku viimine kohalike spordi- ja kultuuriorganisatsioonidega (vabatahtlike abiga)
 • Vabatahtlike grupi koordineerimine, vabatahtlike jooksev toetamine ja nõustamine

Mida pakume enda poolt?

 • Sul on võimalus saada kogemust rände- ja pagulasvaldkonnaga
 • Teha koostööd teiste selle valdkonna ekspertidega
 • Uusi põnevaid väljakutseid vaheldusrikkaid tööülesandeid
 • Võimalust panustada ühiskondlike probleemide lahendamisse
 • Inspireeriva valdkonna, organisatsiooni ja inimeste tundmaõppimist
 • Toredat ja avatud meelega meeskonda

Töö algab niipea kui oleme välja valinud sobiva kandidaadi. Kandideerimiseks palun saada oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 25. maiks e-maili aadressile: info@internationalhouse.ee. Täiendav info telefonil 56950099.

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.