Rahvusvaheline Maja otsib tõlkijaid, kes teeksid kirjalikke ja/või tõlkeid järgmistesse keeltesse:

  1. eesti-inglise
  2. eesti-vene
  3. eesti-araabia

Kui sa oled huvitatud tõlkimast mõnesse nedest keeltest, palun saada allolevale e-mailile lehekülje hind (1 lk = 18000 tähemärki koos tühikutega) ja/või suulise tõlke puhul tunnihind.

Töö iseloom: uussisserändajate kohanemist puudutavad materjalid (brošüürid, käsiraamatud, flaierid, sotsiaalmeedia ja kodulehe tekstid). Ajaliselt lepitakse iga töö eraldi kokku. Kui on palju pakkumisi, siis vabandame ette, aga kõigile ei pruugi vastata jõuda.

Lisainfo: info@internationalhouse.ee