Selgitame välja meie tegevuste mõju

Üks meie selle suve eesmärkidest on välja mõelda, kuidas kirjeldada ja hinnata meie organisatsiooni ja tegevuste mõju. Et uues riigis kohanemine on niivõrd mitmekülgne ja asukohapõhine, oleme otsustanud luua täiesti uue mõju hindamise raamistiku, mis kombineerib antropoloogilisi uurimismeetodeid ja kvantitatiivseid indikaatoreid. 

Miks? 

Mõju hindamine annab meile täpsema arusaama sellest, millist tuge vajavad Eestisse sisserändajad end siin turvaliselt ja koduselt tundmiseks ja kuidas mõjutavad meie tegevused kohalikku kogukonda. 

Meie eesmärk on mõista:

  1. Millised kogukonnaüritused ja tugiteenused on kõige kasulikumad ja;
  2. Kuidas neid kõige tõhusamalt ellu viia. Põhjalik ülevaade mõjust ja lõimumise kitsaskohtadest aitab meil oma eesmärgid üle vaadata ja kindlustada, et tegutseme oma missiooni elluviimiseks kõige tõhusamal viisil. 

Mõjuhindamise arendamisel teeme koostööd Rakendusliku Antropoloogia Keskusega. Konsulteerime ka erinevate ekspertidega, et luua süsteem, mis on kohandatud täpselt meie organisatsioonile ja kohalikule kontekstile. 

Toetajad

Meie mõju hindamise projekti „Arenguhüpe mõjuhindamises“ toetab 4000 euroga Sihtkapital Kodanikuühiskonna Sihtasutus (KÜSK), arenguhüpet ettevalmistava 2021. aasta taotlusvooru raames. Aitäh, et toetate meie ja teiste Eesti vabaühenduste võimekuse arengut.