Johannes Mihkelsoni Keskus ja Tartu Rahvusvaheline Maja viivad läbi pagulastele mõeldud kultuuri- ja spordiprogrammi. Selleks, et uues kultuuris kohanemine võimalikult ladusalt läheks otsime vabatahtlikke, kes soovivad aidata Eestis elavatel pagulastel tutvuda kohaliku kultuuri ja inimestega.

Ka sina võid osaleda selles programmis ning aidata ühel pagulasel tunda end uues riigis koduselt ja saada tuttavaks kohalike inimestega!

Mis on vabatahtliku roll?

Vabatahtliku ülesandeks on toetada pagulaste osalemist kohaliku kogukonna tegevustes nende elukoha lähedal. Esmalt korraldame vabatahtlikele ja pagulastele meeskonnakoolituse, mille raames kõik osapooled tutvuvad ja üheskoos saadakse esimene positiivne kultuurikogemus. Seejärel tutvustame pagulastele võimalusi kohalikus kogukonnaelus osalemiseks ning vabatahtlik toetab pagulast, et tal esialgu julgem oleks osaleda – nt käib vabatahtlik mõnda aega kaasas trennis, kuni inimene end turvaliselt tunneb, kutsub kaasa kogukonnas toimuvatele kultuurisündmustele jne.

Vabatahtlikult ootame:

  • Soovi olla pikema aja jooksul usaldusväärseks toeks teisest kultuurist pärit inimesele, kes on saanud Eestis rahvusvahelise kaitse;
  • Vastutustundlikkust;
  • Avatust teiste kultuuride suhtes;
  • Vaba aja olemasolu – vähemalt 3 tundi nädalas;
  • Eesti keele oskust, kasuks tuleb võõrkeelte oskus.

Vabatahtlikule pakume:

  • Meile on oluline, et vabatahtlikud tunneksid end osana meie meeskonnast – pakume igakülgset tuge ning baas- ja täiendkoolitusi
  • Võimalust tutvustada Eesti elu teisest kultuurist pärit inimesele ja panustada pagulaste kohanemisse Eesti ühiskonnas;
  •  Võimalust tutvuda uute inimeste ja kultuuridega;
  • Uute kultuuri- ja sporditegevuste avastamise ja kogemise võimalust koos enda toetatava pagulasega;
  • Kogemust põnevas ja rahvusvahelises meeskonnas.

Kui sul on soov saada vabatahtlikuks, palun täida registreerimisvorm ja me võtame sinuga ühendust!

Lisainfo ja küsimused:

Dan, tel. 56950099, dan.prits@jmk.ee
Natalja, tel. 55901537, info@internationalhouse.ee

Projekti viivad ellu Johannes Mihkelsoni Keskus ja Tartu Rahvusvaheline Maja

Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.