Rahvusvaheline Maja käivitab haridusprogrammi, mis toetab uussisserändajatega seotud väljakutseid ning toetab laste kohanemist Eesti koolides.

Miks?

Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised – või peagi kooliealised – lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevatest kultuuritaustadega ja keeleoskusega.

Sageli on haridustöötajatel vähe võimalusi, oskusi või aega selleks, et leida endale lisamaterjale, uurida metoodikaid, ning Eestis on üsna kesised võimalused saada koolitust, supervisiooni või pikemaajalist peegeldust ja nõu. Projekt adresseerib seda vajadust materjalide väljatöötamise ja koolituste läbiviimise kaudu.

Rahvusvaheline Maja töötab välja avalikult kättesaadavad materjalid, mis toetavad haridusvaldkonnas uussisserändajatega töötavaid inimesi, sh toetab tööd vahenduskeeleta peredega, ning toetab uussisserändajatest lapsevanematel paremini mõista Eesti haridussüsteemi ning korraldab erinevaid koolitusi haridusvaldkonna ekspertidele.

Millal?
Rahvusvaheline Maja viib programmi läbi perioodil 01.11.2019 – 31.10.2021.

Liitu projektimeeskonnaga!

Kui sulle on oluline, et Eesti ühiskond oleks sidus ja uussisserändajate laste kohanemine sujuks ka koolides, siis liitu meiega. Otsime programmi projektijuhti. Tööd pakume programmi lõpuni, st. 31.10.2021, täistööajaga. Töö sisuks on korraldada koolitusi, koos ekspertidega välja töötada haridusmaterjale mis toetavad nii uussisserändajaid, kui ka haridusvaldkonna eksperte.

Kandideerimiseks palun saada oma CV e-maili aadressile: info@internationalhouse.ee.

Lisainfo: Nastja Pertsjonok
nastja@internationalhouse.ee
telefon: +372 51 32 891

Projekti “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine” kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium.