Siit leiad 2021-2022 haridustöötajatele läbi viidud koolituste jaoks välja töötatud materjalid. Lisaks leiad materjale HARNO Moodle´ist “Rändelaps Eesti koolis” alt.

Rändelaps Eesti koolis – kohanemine (kirjalik materjal)

Töö tõlgiga

Videoloengud

Triinu Riis, Marika Vares “Õpilaste sotsialiseerumise toetamine Tartu Hansa Kooli näitel”

Tartu Rahvusvahelise kooli kogemus uussisserändajatest lastega

Maria Kihlevelt “Rändelaste õpetamine – õpetaja pilguga”

Virve-Anneli Vihman “Mitmekeelne laps”

Külli Kuri “Rändelaps klassis: töö planeerimine ja individuaalne õppekava”

Videointervjuud

Ülevaade Eesti koolist – inglise keeles

Intervjuu Tallinna Lilleküla gümnaasiumi direktori Anu Luurega

USA-st pärit uussisserändajast lapsevanema mõtisklused Eesti kooli teemal

Jaapanist pärit lapsevanema kogemused Eesti koolis

Erinevad kõrvalteemad
Kersti Kivirüüt “Rändelaps Eesti koolis – mõtisklusi ajalooõpetusest I”

Kersti Kivirüüt “Rändelaps Eesti koolis – mõtisklusi ajalooõpetusest II”

Kersti Kivirüüt “Rändelaps Eesti koolis – mõtisklusi ajalooõpetusest III”

Roma laste haridusest
Anette Ross, Zalina Dabla “Roma lapsed Eesti koolides”

Karin Sonts, Maila Hainsoo “Roma lapsed Mikitamäe koolis”


Koostöös Eesti Lugemisühinguga on valminud lühianimatsioon suhtlemisest lastevanematega, kellega õpetajal puudub ühine keel

On tõlgitud ja subtitreeritud lühifilm uussisserändaja õpilase kogemusest USA koolis

Rootsi materjalid uussisserändajatest õpilaste teadmiste ja oskuste kaardistamisest:

Kaardistusvestluse sissejuhatamine ja lõpetamine
Lugemine ja töö tekstiga
Arvutusoskus ja matemaatiline mõtlemine
Inglise keele oskus

Materjalid lapsevanematele

Tallinna ELU projekti loodud piltmaterjalid

Eesti koolielu tutvustavad esitlus inglise keeles (powerpoint)

Eesti kooielu tutvustav video

Videod araabikeelsetele lapsevanematele:

Ülevaade Eesti koolist I
Ülevaade Eesti koolist II

Eesti kooli tutvustav esitlus vene keeles

Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning EV Siseministeerium