Täna vajame rohkem kui kunagi varem kultuuridevahelise dialoogi oskust ja võimet seada ennast teiste olukorda, kuna see võimaldab meil ära hoida viha ja vastandumist, mis viib konfliktideni. Kuidas toetada avatud ja kõigi õpilaste kuuluvustunnet toetava klassiruumi loomist? Siit leiad materjali, mis käsitleb üldiseid teemasid, nagu stereotüübid, enesemääratlus, sallimatus ja diskrimineerimine, et õpilased saaksid enda jaoks need teemad lahti mõtestada. TUTVU ÕPPEMATERJALIGA SIIN.

2020-2021 viime läbi uusisserändajate laste koolis kohanemise koolitusi. 2020. on testkoolide periood, kus keskendume põhjalikumalt kandidaatide seast välja valitud koolidele. 2020. aasta lõpus ja 2021. aastal viime läbi koolitusi, milles saavad osaleda kõik soovijad.

Viimaste aastate jooksul on Eesti koolidesse jõudnud lapsi, kes on pärit koolide jaoks uutest päritoluriikidest. Suurimad küsimused on tekkinud seoses araabia maadest tulijatega. Rahvusvahelisel Majal on pikaaegne kogemus töös selle sisserändegrupiga, seetõttu panime kirja mõned aspektid, mida oleks selle sihtgrupiga töötades mõistlik arvestada. Siin saad tutvuda araabia maade kultuuriga, sh lastekasvatuse, religooni jm sageli esitatavate küsimustega.

Rahvusvaheline maja pakub ka tasulisi koolitusi ja konsultatsioone rände- ja kultuuriteemadel kõikidele huvitatud osapooltele (haridus- ja meditsiinitöötajad, uued töötajad, lapsevanemad) eesti ja inglise keeles, teistes keeltes kokkuleppel vastavalt meie võimalustele. Huvi korral kirjuta kool@internationalhouse.ee

Koolituste õppekorralduse alustega saate tutvuda siin.