Maailma Maaliin

Maailma Maaliin on kogukonna- ja kunstiprogrammiga, mille fookuses on avada Lõuna-Eesti keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Kogukonnaprogramm Maailma Maaliini kogukonnaprogramm on aastatel 2022-2023 toimuv tegevuste sari, mis pakub Valgamaa ja Võrumaa elanikele võimaluse saada tuttavamaks Lõuna-Eestisse teistest riikidest elama tulnud inimeste kultuuridega. Ja vastupidi – teistest…

Взгляд на 2021 год

В этот последний день года мы подвели итоги 2021 года. Успешно пройденный процесс подачи нешей идеи в программу культурной столицы 2024, было проведены тренинги для учителей, наше социальное предприятие Köömen выросло, и еще много всего. В наших мероприятиях и программах приняло участие более 700 человек….

Spordiprogramm ‘Siin me oleme’ aitab sisserändajatel end Eestis kodusemalt tunda

Mida me teeme?  Aitame Tallinnas, Tartus ja Pärnud väljastpoolt Euroopa Liitu (nn kolmandate riikide) uussisserändajatel spordi kaudu paremini Eestis kohaneda: leida sportimisvõimalusi ja nende kaudu võrgustikku. Selleks aitame uussissrändajaid sportlike tegevuste leidmisel ning toetame  sporditegevustes ja – treeningutes osalemist nõustamiste ja erinevate ürituste kaudu, samuti…

Rändelapsed koolis koolitusmaterjalid

Siit leiad 2021-2022 haridustöötajatele läbi viidud koolituste jaoks välja töötatud materjalid. Lisaks leiad materjale HARNO Moodle´ist “Rändelaps Eesti koolis” alt. Rändelaps Eesti koolis – kohanemine (kirjalik materjal) Töö tõlgiga Videoloengud Triinu Riis, Marika Vares “Õpilaste sotsialiseerumise toetamine Tartu Hansa Kooli näitel” Tartu Rahvusvahelise kooli kogemus…

Köömen arengut toetab Avatud Eesti Fond

Tartu Rahvusvahelise Maja algatatud sotsiaalne ettevõtte Köömen tegevusi toetab järgneva pooleteist aasta jooskul Avatud Eesti Fond läbi meie projekti “Ühiskonda läbi töö” 2021. suve lõpus otsustas Avatud Eesti Fond (AEF) toetada “Köömne” edasiarengut ligikaudu 59 999,52 euroga, et saaksime toetada veelgi rohkem Eestis elavaid pagulasi…

Koolitus “Rändelapsed Eesti koolis”

Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised või peagi kooliealised lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevate kultuuritaustadega ja keeleoskusega. 2021.-2022. aastal pakkus Tartu Rahvusvaheline Maja Siseministeeirumi ja EL Intergratsioonifondi toel koolitusi rändelastega kokku puutuvatele haridustöötajatele (koolijuhid, õpetajad, tugispetsialistid, KOV haridusspetsialistid). Peamised…

Köömen arenguhüpe!

Tartu Rahvusvahelise Maja sotsiaalne ettevõte Köömen on viimase aasta jooksul läbinud arenguhüppe. Oleme turule toonud mitmeid põnevaid teenusi, arendanud välja pagulastele suunatud arenguprogrammi ning toonud uusi toiduelamusi mitmesajale kliendile! Kuidas me seda kõike tegime? Meie tublid kokad, vabatahtlikud ja meeskonnaliikmed on need, kes kõik need…