Rändelapsed koolis koolitusmaterjalid

Siit leiad 2021-2022 haridustöötajatele läbi viidud koolituste jaoks välja töötatud materjalid. Lisaks leiad materjale HARNO Moodle´ist “Rändelaps Eesti koolis” alt. Rändelaps Eesti koolis – kohanemine (kirjalik materjal) Töö tõlgiga Videoloengud Triinu Riis, Marika Vares “Õpilaste sotsialiseerumise toetamine Tartu Hansa Kooli näitel” Tartu Rahvusvahelise kooli kogemus…

Köömen arengut toetab Avatud Eesti Fond

Tartu Rahvusvahelise Maja algatatud sotsiaalne ettevõtte Köömen tegevusi toetab järgneva pooleteist aasta jooskul Avatud Eesti Fond läbi meie projekti “Ühiskonda läbi töö” 2021. suve lõpus otsustas Avatud Eesti Fond (AEF) toetada “Köömne” edasiarengut ligikaudu 59 999,52 euroga, et saaksime toetada veelgi rohkem Eestis elavaid pagulasi…

Otsime uut meeskonnaliiget!

Sulle on oluline, et Eesti ühiskond oleks sidus ja sõbralik? Oled pädev turunduses ning projektijuhtimises? Kui jah, siis oled õige inimene meie meeskonnaga liituma! Otsime oma meeskonda täistöökohaga inimest, kelle ülesanne oleks korraldada meie sotsiaalse ettevõtte Köömen arengut. Sinu ülesanne on hoolitseda nii ärijuhtimise, kui…

Koolitus “Rändelapsed Eesti koolis”

Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised või peagi kooliealised lapsed. Uussisserändajad tulevad Eestisse erinevatel põhjustel, erinevate ootustega, erinevate kultuuritaustadega ja keeleoskusega. 2021.-2022. aastal pakkus Tartu Rahvusvaheline Maja Siseministeeirumi ja EL Intergratsioonifondi toel koolitusi rändelastega kokku puutuvatele haridustöötajatele (koolijuhid, õpetajad, tugispetsialistid, KOV haridusspetsialistid). Peamised…

Köömen arenguhüpe!

Tartu Rahvusvahelise Maja sotsiaalne ettevõte Köömen on viimase aasta jooksul läbinud arenguhüppe. Oleme turule toonud mitmeid põnevaid teenusi, arendanud välja pagulastele suunatud arenguprogrammi ning toonud uusi toiduelamusi mitmesajale kliendile! Kuidas me seda kõike tegime? Meie tublid kokad, vabatahtlikud ja meeskonnaliikmed on need, kes kõik need…

Koolide projekt otsib juhti!

Eestisse tuleb igal aastal uussisserändajaid, kellel on kooliealised lapsed. Projekt “Uued lapsed koolis: uussisserändajatega seotud väljakutsed Eesti koolides ja kohanemise toetamine koolis” toetab haridusvaldkonnas uussisserändajatega töötavaid inimesi. Korraldame koolitusi koolipersonalile ja koostöös ekspertidega töötame välja materjale koolidele. Lisaks aitame uussisserändajatest lapsevanematel paremini mõista Eesti haridussüsteemi….

Otsime uut meeskonnaliiget

Kas sulle on oluline, et Eesti ühiskond oleks sidus ja sõbralik? Sulle meeldib korraldada erinevaid sündmusi ja tahad tutvustada välismaalt tulijatele Eestit (ja kohalikele inimestele uusi kultuure)? Kui jah, siis oled õige inimene meie meeskonnaga liituma! Otsime oma meeskonda täistöökohaga inimest, kelle ülesanne oleks korraldada erinevaid…